INSTÄLLT! Hållbart arbetsliv 21 September 2021

21 Sep
Datum: 
21 september 09.45 till 15.00
Eberhard Stüber, jämställdhetsmyndigheten håller i dagen tillsammans med gruppen för hållbart arbetsliv. Tema sexuella trakasserier/trakasserier.Vi blandar grupparbeten, diskussioner och information för att skapa gemensamma förslag som förbättrar våra arbetsplatser.

Med ett fackligt perspektiv ser vi på samspelet mellan olika lagar och kollektivavtal. Bland annat kommer vi att beröra diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen, LAS och högskoleförordningen ur ett reaktivt och proaktivt perspektiv, ev utredningsansvar och anmälningsplikt.

Här är länk för anmälan

Varje sektion har möjlighet att anmäla flera deltagare.

 

prel program

10-11 Break-out room 1 syftar till att skapa en gemensam problembild (15 min): 

Vilken roll har fackliga representanter? 

Vad fungerar bra resp. mindre bra vid hantering av sexuella trakasserier på din arbetsplats? 

Hanteras frågor om sexuella trakasserier normalt som en arbetsmiljöfråga eller en diskrimineringsfråga?  

11-12 Reaktivt perspektiv. Lagstiftning och rättspraxis.  

12-13 Lunch  

13-14 Proaktivt perspektiv. Arbetsmiljölagstiftning och aktiva åtgärder. Fackliga representanters handlingsutrymme.  

14-15 Offentlighet och sekretess i ärenden om sexuella trakasserier/ trakasserier. Frågor för lokal kollektivavtalsreglering. 

Fundera på vad du tar med dig efter dagens övningar för det fortsatta fackliga arbetet?

Länk till mötet finns i bekräftelsen.