Doktorand och nydisputerad

Förra hösten besöktes ett tiotal större lärosäten med seminarieserien ”Good working conditions for PhD students”, och nu till hösten planerar avdelningen att fortsätta satsningen ute på lärosätena med bl a workshopserien ”Finish on time”.

En konferens genomfördes den 13 mars med tema lika som titeln på denna sida, Doktoranders och nydisputerades arbetsmiljö och anställningsvillkor!

Genom ”Finish on time” får doktorander tillgång till ett antal handfasta tekniker och förhållningssätt som ger hjälp med både akademisk produktivitet och stresshantering.

Tider och platser för de enskilda workshopparna är ännu inte fastslagna, men från och med nu i vår ska alla nya doktorandmedlemmar erbjudas boken ”Finish on time” som välkomstgåva. Mer information om kampanjen kommer att publiceras fortlöpande.