Aktuellt

Fika med facket

1 december 2022, kl. 09.00 i Centrumrestaurangen och på Teams

Det blir övergripande information om de nyss avslutade löneförhandlingarna.

Coffee with the Union

December 1, 2022 at 9:00 at Centrumrestaurangen and Teams

There will be overall information about the recently concluded salary negotiations.