Nyheter

NYHETER

Invasionen av Ukraina berör oss alla. Fackförbundet ST står upp för Ukrainas rätt att vara en självständig stat och vi fördömer Rysslands våldsamma invasion.

Inom högskolesektorn är det svårt att kombinera karriär med föräldraskap och arbetstid, jämfört med övriga arbetsmarknaden. Det tar också längre tid för kvinnor än män att nå en professur. Mönstret är särskilt tydligt inom vetenskapsområdena naturvetenskap och teknik.

Pandemin släpper sakta sitt grepp om Sverige. I takt med att landet öppnas upp snurrar hjulen i samhällsmaskineriet allt snabbare. Framtiden är ljus. Förutom för de statliga arbetsgivarna.

I en dom i EU-domstolen nyligen slogs fast att EU-kommissionen gjorde rätt som nekade statligt anställda samma rättigheter som privat anställda. Karin Brunzell, internationell sekreterare på Fackförbundet ST, berättar här om bakgrunden.