Klubb ST inom Universitets-& Högskoleomr/Stockholms universitet/ROKK

Fackklubben ROKK bildades 2015 genom att ST-medlemmar vid institutionen tog initiativ till detta och vi har idag 18 medlemmar. Syftet var och är bland annat att, som det står i vår ursprungliga verksamhetsplan, den fackliga verksamheten vid institutionen ska stärkas och att vi ska kunna påverka i frågor av gemensamt intresse. Vi tror att en lokalt baserad verksamhet är viktig, eftersom en sådan kan vara nära medlemmarna på arbetsplatsen och i deras vardag. Vi försöker därför fånga upp och driva aktuella frågor inom institutionen. Ett prioriterat område är organisatorisk och social arbetsmiljö.

På vår agenda står även att anordna föredrag och klubbfika. Vår ambition är att göra detta åtminstone en gång per termin, ibland tillsammans med andra klubbar. Till föredragen bjuder vi in, som vi tror och hoppas, intressanta föreläsare, mest för lunchmöten, dit oftast alla medarbetare vid institutionen är välkomna. Vid klubbfikan vänder vi oss mer direkt till medlemmarna för att fritt kunna diskutera frågor och få input på våra evenemang.
Klubbar som vår finns vid vissa arbetsplatser på universitetet. De har en styrelse med förtroendevalda som väljs en gång om året. Vid universitetet finns sedan Sektionen, som vi alla hör till, också den med en styrelse bestående av förtroendevalda som väljs en gång om året. Sektionen hör till avdelningen ST inom Universitet- och högskoleområdet, som i sin tur hör till Fackförbundet ST, hemmahörande hos den övergripande organisationen TCO – Tjänstemännens Centralorganisation.
ROKK försöker vara en klubb som stöttar medlemmarna och bevarar delaktigheten vid allas vår arbetsplats. Varmt välkommen att vara med genom att kontakta oss!