Sektion ST inom Swedavia/Arlanda-Bromma

Välkommen till Swedavia Arlanda-Brommas hemsida.

Omslagsfoto: Vår egen medlem Per Ottenström

 

Lite kort info om ST inom Swedavia!
 

 

Vi är det fackförbund som har flest medlemmar inom Swedavia och vi finns representerade på samtliga Swedavias flygplatser. Vi organiserar både chefer och medarbetare.

Vid lönerevisionen har vi två allternativ vid till löneförhandling. Dessa är Traditionell förhandling där ST hjälper till med bevakning/förhandling, det andra är eget Lönesättande samtal där du själv förhandlar med din chef/arbetsgivare (du kan självklart rådfråga ST när som).


Här en länk med info om vad ST kan erbjuda som organisation och förbund: https://st.org/formaner https://st.org/arbetsliv

 

Styrkan hos ST tycker vi är att besluten ska tas så nära verksamheten och så lokalt som möjligt. Grunden i detta ligger då i en fungerande och beslutande Samvekansfunktion (avtaklat i kollektivavtalet) där STs medlemmar fyller en viktig uppgift genom att påverka arbete, miljö och verksamhet i denna Samverkan (arbetsgivare och fackliga parter). Det är viktigt att vi syns och hörs, framför synpunkter etc, så att denna Samverkan ska/ alt fungerar så bra som möjligt.

ST Swedavia är uppbyggd med en avdelningsstyrelse för hela Swedavias organisation, denna är uppdelad i fem sektioner. Dessa har en respektive styrelse och ordförande var för sig.

På de regionala flygplatserna finns det dessutom ombud.

För närmare info kring respektive flygplats kontakta sektionsordförandena, så hjälper dessa till med frågeställningar och ev hänvisning.


Arlanda/Bromma, sektion 05  Mikael Nordenståhl

Reg. Flygplatser, sektion 04     Ida Sjögren

Göteborg, sektion 03                Mats Abrahamsson

Malmö, sektion 02                    Fredrik Whilborg

Norrköping, sektion 01              Birgitta Svärd               

Avdelningsstyrelsen SWA         Robert Olsson


 

Ombud för regionala flygplatser:


Umeå                           Ida Sjögren/Amanda Rosen
Luleå                            Mikael Blomqvist
Kiruna                          Christer Olofsson
Visby                            Christoffer Walin
Östersund                    Sören Karlsson
Ronneby                       Vakant, kontakta Malmö.

Nyheter

Löneförhandlingar 2018