Avdelning ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar är oftast den största organisationen på arbetsplatser inom Sveriges Domstolar.

Sveriges Domstolar består av Högsta Domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätter, kammarrätter, förvaltningsrätter, tingsrätter, Arbetsdomstolen, Arrende- och hyresnämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Gränsälvskommissionen och Domstolsverket.

ST inom Sveriges Domstolar målsättning är att det på varje arbetsplats ska finnas arbetplatsombud/klubb. Dessa utgör tillsammans med skyddsombudet/n de fackliga företrädare som finns på arbetsplatsen.

Arbetsplatsgemenskapen är grunden för vårt arbete. Detta innebär att alla tjänstemän på arbetsplatsen kan tillhöra ST inom Sveriges Domstolar oavsett utbildning, tjänsteställning eller lön. Arbetsgivaren möter en motpart med en samlad facklig grundsyn.

De frågor vi arbetar med är lön, arbetsmiljö, medlemsinflytande, trygghet, delegeringsfrågor m.m.

Såväl centralt som regionalt har vi hjälp av anställda ombudsmän och andra mycket goda krafter på STs kanslier, allt utifrån att medlemmen finns i centrum. Genom att vara medlem kan Du vara med och påverka.
 

Nyheter

Kontakt i sommartider!

Värvningserbjudande för 2018

Dags för årsmöte med val i Klubbar

Dags för årsmöte med val av AO och skyddsombud

Kalender

30 Aug

Styrelsemöte

Date: 
30 augusti 11.00 till 31 augusti 16.00
05 Sep

Nordisk konferens

Date: 
05 september 00.00 till 07 september 00.00
26 Sep

EUR

Date: 
26 september 00.00 till 29 september 00.00

Styrelsen

Anette Jellve

Anette Jellve

Ordförande
+46703001871