Avdelning ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar är oftast den största organisationen på arbetsplatser inom Sveriges Domstolar.

Sveriges Domstolar består av Högsta Domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätter, kammarrätter, förvaltningsrätter, tingsrätter, Arbetsdomstolen, Arrende- och hyresnämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Gränsälvskommissionen och Domstolsverket.

ST inom Sveriges Domstolar målsättning är att det på varje arbetsplats ska finnas arbetplatsombud/klubb. Dessa utgör tillsammans med skyddsombudet/n de fackliga företrädare som finns på arbetsplatsen.

Arbetsplatsgemenskapen är grunden för vårt arbete. Detta innebär att alla tjänstemän på arbetsplatsen kan tillhöra ST inom Sveriges Domstolar oavsett utbildning, tjänsteställning eller lön. Arbetsgivaren möter en motpart med en samlad facklig grundsyn.

De frågor vi arbetar med är lön, arbetsmiljö, medlemsinflytande, trygghet, delegeringsfrågor m.m.

Såväl centralt som regionalt har vi hjälp av anställda ombudsmän och andra mycket goda krafter på STs kanslier, allt utifrån att medlemmen finns i centrum. Genom att vara medlem kan Du vara med och påverka.
 

Nyheter

AO konferens 2019

Värvningserbjudande för 2019

Kassör i styrelsen

Fika med facket!

Kalender

18 Jan

Västerås får besök

Datum: 
18 januari 08.00 till 16.00
13 Feb

Styrelsemöte i Stockholm

Datum: 
13 februari 08.00 till 14 februari 16.00
06 Mar

AO- konferens i Stockholm

Datum: 
06 mars 10.00 till 15.30
14 Mar

AO-konferens i Sundsvall

Datum: 
14 mars 10.00 till 15.30

Styrelsen

Anette Jellve

Anette Jellve

Ordförande
+46703001871
Veronica Wetterhag

Veronica Wetterhag

Vice ordförande
0702111593