Avdelning ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar är oftast den största organisationen på arbetsplatser inom Sveriges Domstolar. Ni når oss på info@stdomstol.org eller 077-410 22 33

Sveriges Domstolar består av Högsta Domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätter, kammarrätter, förvaltningsrätter, tingsrätter, Arbetsdomstolen, Arrende- och hyresnämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Gränsälvskommissionen och Domstolsverket.

ST inom Sveriges Domstolar målsättning är att det på varje arbetsplats ska finnas arbetplatsombud/klubb. Dessa utgör tillsammans med skyddsombudet/n de fackliga företrädare som finns på arbetsplatsen.

Arbetsplatsgemenskapen är grunden för vårt arbete. Detta innebär att alla tjänstemän på arbetsplatsen kan tillhöra ST inom Sveriges Domstolar oavsett utbildning, tjänsteställning eller lön. Arbetsgivaren möter en motpart med en samlad facklig grundsyn.

De frågor vi arbetar med är lön, arbetsmiljö, medlemsinflytande, trygghet, delegeringsfrågor m.m.

Såväl centralt som regionalt har vi hjälp av anställda ombudsmän och andra mycket goda krafter på STs kanslier, allt utifrån att medlemmen finns i centrum. Genom att vara medlem kan Du vara med och påverka.
 

Nyheter

Lokalt avtal för helg och kvällsberedskap - Klart!

Värva en kollega!

Sommartider i ST Butiken

Domstolsverket ändrar sig om skyddsutrustning

Kalender

31 Aug

ST`s Arbetsmiljönätverk - ev digitalt

Datum: 
31 augusti 09.00 till 15.30
Adress: 
Sturegatan 15
Stockholm
30 Sep

ST`s Arbetsmiljönätverk ev digitalt

Datum: 
30 september 09.00 till 15.30
Adress: 
Sturegatan 15
Stockholm

Styrelsen

Veronica Wetterhag

Veronica Wetterhag

Ordförande
077-4102233