Information från medlemsmöte på Östervångsskolan 13 november 2017

Fyra punkter som ST har informerat medlemmarna är: RALS 2017-2020 Budget 2018 Södra region Arbetsplatsombud Östervångsskolan ST? Webbplatsen Fackförbund ST inom SPSM
  • RALS

RALS = Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet

Central avtal mellan Arbetsgivarverket och OFR.

På onsdag den 15 nov förhandling mellan Arbetsgivare SPSM och OFR/S på myndighetsnivå

Beräknas bli klart innan julen

Lönesättande samtal våren 2018

 

  • Budget

Budgetarbete inför år 2018 i Södra region har börjat

Samverkas i Södra regionens samverkansgrupp

Ni kan påverka budgeten genom APT, dialog inom arbetslag och chef.

 

  • Arbetsplatsombud

Ju flera fackliga förtroendevalda blir Fackförbund ST inom SPSM starkare.

Facklig grundutbildning hos ST

Om vid intresse ta kontakt med Martin för vidare information.

 

  • Webbplatsen Fackförbund ST inom SPSM

https://st.org/st-inom-specialpedagogiska-skolmyndigheten

 

//Martin Hermvik