Era synpunkter inför MBL-förhandlingen till SPSM:s ny organisation

Era synpunkter inför MBL-förhandlingen till SPSM:s ny organisation. Mer information om det finns i inloggande sida för medlemmarna. Ni kan logga in i min sida så hittar ni information.