Klubb ST inom Spårtrafiken/Öv Bolag/SNC-Lavalin Rail & Transit AB