Sektion ST inom Regeringskansliet/Utbildnings- och Kulturdep