Vad får jag som medlem i sektion UM

Här kan du läsa om ditt medlemsskap i svenska Fackförbundet ST. Endast lokalt anställda vid utlandsmyndigheter kan bli medlemmar.

Ditt medlemsskap är för närvarande avgiftsfritt.

 

Du får stöd av din fackliga företrädare i följande frågor: Se nedanstående länk:

https://st.org/st-inom-regeringskansliet/st-inom-regeringskanslietst-um/sektion-um-styrelse

 

Som svensk medborgare omfattas du av:

  • LOK och L-LOK
  • Pensionsavtal för lokalt anställda
  • MBL genom beslut i Personansvarsnämnden vid uppsägning
  •  


Som utländsk medborgare omfattas du av

  • LOK och L-LOK.
  • Överläggning med arbetsgivarföreträdare i UD vid uppsägning.