Sektion ST inom PostNord/Sektion Öst (Ny)

Välkommen till sektion Öst

Vår sektion organiserar medarbetare i PostNord inom postnummerområdena 10-19, 60-64 samt 72-80. Vi som är förtroendevalda är organiserade i en sektionsstyrelse med 14 deltagare. Vi är också ett 50 tal arbetsplatsombud som täcker hela området.

Styrelsen

Ann-Katrin Broman

Ann-Katrin Broman

Vice ordförande
010-436 34 45