Sektion ST inom Postnord/Sektion Nord (Ny)

Välkommen till Sektion Nord

Vår sektion organiserar medarbetare i PostNord inom postnummerområdena 82-98.

Vi som är förtroendevalda är organiserade i en sektionsstyrelse med 7 ledamöter samt 30 stycken arbetsplatsombud som täcker hela området.

Styrelsen

Agneta Sjölander

Agneta Sjölander

Vice ordförande
0104366218