Sektion ST inom PostNord Syd

Välkommen till Sektion Syd

I sektion Syd bevakar vi verksamheten inom postnummerområdena 20-39.

Sektionsstyrelsen består av 9 ordinarie ledamöter varav 6 presenteras i bilden ovan. Ordförande i sektionen är Mikael Olséen och just nu är Mats Jönsson tillfälligt adjungerad till Vice Ordförande. Mats finns inte med på bild nu men kommer inom kort att vara med liksom Louis Fredman och Magnus Sjöberg som också saknas på bilden ovan.

Styrelsen

Mikael Olséen

Mikael Olséen

Ordförande
072-231 2851
Magnus Rosén

Magnus Rosén

Vice ordförande
072-500 4483