ST-posten 6, 2019

Medlemsinformation från ST inom PostNord
  • Ny VD och vice VD
  • Ny IT-organisation igen
  • PostNord Försäkringsföreningen går över i extern regi
  • Semesterväxling
  • Konkurrensen om LastMile hårdnar
  • Vem blir TCO-ordförande?
  • Vad avgör en god arbetsmiljö
  • Byte av försäkringsbolag för medlemmar