ST-posten 5, 2019

Medlemsinformation från ST inom PostNord
  • Varning för plötslig löneskuld
  • Värdet av fackligt medlemsskap
  • Snart dags för lönerevision
  • Sommaren 2019 i sammanfattning
  • Matvanor på jobbet del av arbetsmiljön
  • Byte av försäkringsleverantör
  • Grundläggande värderingar