ST-posten 3, 2019

Medlemsinformation från ST inom PostNord
  • PTS öppnar för regulatoriska förändringar
  • När blixten slår ner
  • VD byte kommenteras i media
  • Fordonsinvesteringar
  • Ärenden hos ARN och KO ökar
  • Styrelserna efter genomförda årsmöten
  • Partsgemesam arbetsmiljögrupp
  • Arbetsmiljön och säkerheten kommer först
  • Avtal 2020
  • Funderar du på medlemsskap