Valberedning

 

Carina Swanberg (sammankallande)

010-485 42 01, carina.swanberg@migrationsverket.se

 

Åke Pekkarinen

010-485 0348, ake.pekkarinen@migrationsverket.se

 

Rickard Hofstam

010-485 1591,  rickard.hofstam@migrationsverket.se

 

 

Ersättare

Evie Wimmer

010-485 4281,  evie.wimmer@migrationsverket.se

 

Lisa Aldebert

lisa.aldebert@migrationsverket.se