Handlingar till gamla Sektion Syds årsmöte 2021

Nedan finns handlingarna till gamla Sektion Syds årsmöte tisdag 26 januari 2021. Årsmötet börjar kl. 15:00.

Årsmötet kommer ske via Skype. Se tidigare utskick för Skype-länkar.

 

2021-01-20
Pga. det rådande corona-läget har revisionen inte hunnit blivit klar i tid och därför finns inte handlingen med i handlingarna nedan som ska publiceras 1 vecka innan årsmötet. Revisionen läggs till så fort den är klar.

2021-01-22
Revisionsberättelsen är nu klar och finns nu med i handlingarna nedan.