Valberedning

Ordinarie ledamöter
Thomas Johansson, sammankallande, Boden
vakant