Protokoll

Här kan du som medlem läsa protokollen för sektionsstyrelsen samt protokollen för sektionens årsmöten. Du finner också protokollen för 2020 för de gamla sektionerna Mitt, Nord och Stockholm-Gotland som nu ingår i nya Sektion Nord.

Årsmöten