Nyhetsbrev #2 2021

Omställningen inom region Nord

Vi har alla kunnat läsa om förslaget från arbetsgivaren där Migrationsverket lämnar orten Kramfors i Västernorrlands län. I Kramfors så finns en mottagningsenhet med 709 boendeplatser. Vi har i ett separat nyhetsbrev gett STs syn på hur regionen har hanterat frågan. Vi har också haft en första medlemsmöte med medlemmarna i Kramfors och vi kommer återkomma så fort vi vet mer kring förslaget.

Den övriga omställningen fortsätter inom region Nord där orten Visby ska avvecklas. Även Borlänge som har både operativ och nationell verksamhet kommer avvecklas. Våra representanter på regional MBL och AMK bevakar frågan och våra förhandlare från avdelningsstyrelsen hanterar arbetsledning i tidig omställning/omplacering.

De medlemmar som är berörda ska i första hand vända sig till sin närmsta chef som har ansvaret att svara på frågor kring omställningen. Givetvis får du vända dig till oss i sektionsstyrelsen om det finns några otydligheter men det är närmsta chef som har personalansvaret.

Lönerevisionen (RALS)

De traditionella förhandlingarna håller på att avslutas men vi avvaktar nu arbetsgivarens svar i några frågor. Nästa förhandlingsdatum är 21 maj.

När vi skickar ut detta nyhetsbrev så har vi haft ett förhandlingstillfälle med arbetsgivaren gällande oenigheterna. Dvs de som blivit oeniga i de lönesättande samtalen. Våra förhandlare från sektionen har gått igenom underlagen och har stämt av inom vår avdelningsstyrelse och nästa förhandlingsdatum är 27 maj.

Utvecklingssamtal

Nu är utvecklingssamtalen igång och på vissa håll har det kommit igång lite senare än planerat. Det brukar ske i mars i vanliga fall. Har du inte fått någon bokad tid för ditt utvecklingssamtal ska du ta kontakt med din närmsta chef för att få en tid.

Utvecklingssamtalet är inte samma som bedömningssamtal (tidigare lönesamtal). Ni kan läsa mer på Verksnätet och på STs hemsida finns bra tips inför utvecklingssamtalet. Läs mer på www.st.org/utvecklingssamtal.

Arbetsmiljöarbetet

Omröstningen i valet av nytt huvudarbetsmiljöombud (HAMO) i region Nord, där alla arbetsmiljöombud (AMO) har nominerat och röstat är nu avslutad. Fackförbundet ST, Saco-S och Seko har bekräftat valet och resultatet blev Mats Skytt.

Mats Skytt har tidigare varit HAMO i gamla region Nord. 
Från årsskiftet när nya region Nord bildades så arbetade Mats tillsammans med Laura Oktay, HAMO fd. region Mitt, och Hayat Ibrahim Gedem, HAMO fd. region Stockholm.

Vi från sektionsstyrelsen vill gratulera Mats och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete den kommande mandatperioden.

Medlemsmöten och digital turné

Sektionsstyrelsen kommer boka in Skype-utbildningar för alla arbetsplatsombud (AO) om hur man bjuder in till digitala medlemsmöten för sina enheter på ett GDPR-säkert sätt samt hur man söker och använder medlemsregistret för att få fram ens enhets medlemmar.

Vi från sektionsstyrelsen ser gärna att våra lokala AO:n kallar till medlemsmöten minst en gång i kvartalet. Det kan vara lämpligt efter man har deltagit på en AO-träff, som styrelsen håller i, så man kan ta med sig information tillbaka till medlemmarna.

Vi i sektionsstyrelsen har som ambition att försöka träffa våra medlemmar inom vår geografiskt stora region men då vi inte kan ha fysiska medlemsmöten så planerar vi in en digital turné där vi bjuder in alla medlemmar på orten till ett digitalt medlemsmöte, så att ni ska få lära känna sektionsstyrelsen bättre. Vi har påbörjat planeringen och kommer så fort vi kan gå ut med mer information via våra AO:n.

Vi vill också passa på att uppmana alla medlemmar att följa restriktionerna som gäller så vi alla hjälps åt att minska smittspridningen av Corona.

Sektionsstyrelsen
Sektion Nord

 

Skickades ut: 18 maj 2021