Nyhetsbrev #1 2021

Till alla ST-medlemmar i Sektion Nord

Detta är sektionsstyrelsen första nyhetsbrev till er medlemmar. Nu när de tre gamla sektionerna Mitt, Nord och Stockholm-Gotland har slagits ihop och har fått en ny sektionsstyrelse vill vi börja med ett nyhetsbrev som vi tänker ska skickas ut efter varje styrelsemöte. Det får inte bli för långt utan vi ska försöka plocka ut det viktigaste från våra styrelsemöten för er.

På vår hemsida www.st.org/migrationnord så kan ni läsa alla våra protokoll och se vilka som sitter i vår sektionsstyrelse och våra kontaktuppgifter. Ni kan också nå oss på vår GB-låda, GB-ST-SektionNord (st-sektionnord@migrationsverket.se om du skriver från privat e-postadress).

 

Lönerevisionen

Som ni kanske såg i det nyhetsbrev som avdelningsstyrelsen skickade ut fredag den 26 mars så var vecka 12 sista veckan för genomförande av lönesättande samtal och skicka in oenighetsblanketterna till avdelningen.

Vi från sektionen har skickat in våra yrkanden i de traditionella förhandlingarna och vi väntar nu på arbetsgivarens återkoppling tillsammans med nya datum för förhandlingar. Vi hoppas kunna avsluta förhandlingarna så snart som möjligt.

Hanteringen av oenigheter påbörjas under april.

Medlemsmöten

När det gäller medlemsmöten är det våra förtroendevalda arbetsplatsombud (AO) som ska kalla till medlemsmöten och hålla medlemmarna uppdaterad med information. Men där vi inte har något AO så får sektionsstyrelsen gå in och kalla till medlemsmöten och informera medlemmarna.

Vi håller på och genomför val av AO:n ute på enheterna sektionen och så fort det är klart så kommer vi se över hur vi kan stötta våra förtroendevalda i hur man kallar och håller i medlemsmöten digitalt i dessa pandemitider. På de enheter som inte har något AO kommer styrelsen börja planera in medlemsmöten.

När vi kallar till medlemsmöten så stämmer vi av med berörd chef för att se när det kan passa bäst så vi inte stör verksamheten för mycket. Vi hoppas att ni har förståelse att vi kanske inte hinner boka in medlemsmöten på alla enheter innan sommaren men vår ambition är att försöka hinna med så många enheter som möjligt innan sommaren. Annars så kommer vi ta de till hösten. Fram tills ni får ett medlemsmöte så hoppas vi att vår sektions nyhetsbrev och avdelningens ska hålla er uppdaterad med det viktigaste.

Alla medlemmar får självklart ta kontakt med oss på GB-ST-SektionNord med sina frågor när som helst så ska vi försöka svara på dem så fort vi kan.

AO-träffar och kontaktpersoner

Det första stödet många medlemmar får i fackliga frågor kommer från våra förtroendevalda arbetsplatsombud (AO) som finns ute på enheterna. Det finns några enheter inom sektionen som tyvärr inte har egna AO:n och då får vi från sektionsstyrelsen gå in och stötta upp i förhandlingar och AMK (arbetsmiljökommittéer).

Sektionsstyrelsen har börjat med att kalla till AO-träffar varje månaden. Vi har idag över 60 st. AO:n inom vår sektion.

Sektionsstyrelsen har beslutat om att ha kontaktpersoner för sektionens orter så det blir tydligare vem som ska hoppa in om det saknas AO:n.

Fördelningen ser ut som följer:

Boden: Catharina Backelund, Skellefteå: Catharina Backelund, Umeå: Catharina Backelund, Kramfors: Linus Ohlson, Sundsvall: Linus Ohlson, Gävle: Fariborz Sadri, Borlänge: Fariborz Sadri, Uppsala: Fariborz Sadri, Västerås: Fariborz Sadri, Stockholm (inkl. Arlanda Märsta, Visby): Linda Ivung, Yasemin Camlibel, Torgny Duräng, Flen: Rickard Myhrman, Samordning förvaren: Fariborz Sadri

 

Vi hoppas ni tyckte detta korta nyhetsbrev var bra och ger er en bättre insyn i sektionsstyrelsens arbete. Vi vill också som avslutning påminna er alla att det är helt okej att ta kontakt med oss i sektionsstyrelsen med frågor men prata gärna med ert lokala AO om det finns på enheten.

Mvh
Sektionsstyrelsen

 

Skickades ut: 7 april 2021