Vaccination mot covid-19 på arbetstid

Hej ST-medlem

Vi har idag kontaktat arbetsgivaren gällande riktlinjen rörande vaccination mot covid-19 på arbetstid.

På Migrationsverket uppmuntras ju anställda att vaccinera sig utanför arbetstid. I skrivning på Verksnätet framkommer:

Som medarbetare på Migrationsverket uppmuntras du att försöka få tid för vaccinering utanför din ordinarie arbetstid… 

För dig som inte har tillgång till Verksnätet finns skrivningen i bifogat dokument.

Många andra myndigheter har inte denna typ om uppmuntran eller uppmaning. Detta framkommer bland annat i en granskning som tidningen Publikt gjort.

Nu senast har Kriminalvården och MSB ändrat sina riktlinjer till att inte innehålla några uppmaningar enligt ovan.

Mot bakgrund av vikten att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19 så vill Fackförbundet ST att myndighetens riktlinje ändras så att uppmaningen om att vaccinera sig utanför arbetstid tas bort. Detta för att undanröja så många hinder som möjligt mot vaccinering. 

STs ståndpunkt i denna fråga ser vi också går väl ihop med arbetsgivarens vilja att vara en attraktiv arbetsgivare.

Mvh
Avdelningsstyrelsen

 

Skickades ut: 20 maj 2021