Tillåtet att vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid

Hej ST-medlem

Här kommer en kort men glad nyhet. Vi har fått gehör för vårt påpekande till arbetsgivaren om vaccination mot covid-19 på arbetstid. Den nya riktlinjen på Verksnätet lyder: 

Kan jag vaccinera mig mot covid-19 på betald arbetstid?
Ja, frånvaro från ordinarie arbetstid för vaccinering mot covid-19 innebär inte att man behöver göra ett löne- eller flextidsavdrag. Det ligger i samhällets intresse att stoppa spridningen av covid-19 och att så många som möjligt vaccinerar sig så det går bra att vaccinera sig på arbetstid. Kom ihåg att om du erbjuds en tid för vaccination inom ordinarie arbetstid är det viktigt att ha en dialog med din chef så snart du meddelats vaccinationstid, så att verksamheten kan planera för din frånvaro.

 

Tack för att du är ST-medlem, tillsammans gör vi skillnad.

Mvh
Avdelningsstyrelsen

 

Skickades ut: 26 maj 2021