Sektion ST inom Länsstyrelserna/Jämtland

Styrelsen

Gunnar Jakobsson

Gunnar Jakobsson

Ordförande
Lisa Tenning

Lisa Tenning

Vice ordförande