Klubb ST inom Kultursektorn/Riksarkivet/Landsarkivet Göteborg