Klubb ST inom Kultursektorn/Landsarkivet Härnösand