Klubb ST inom Kultursektorn/Statens försvarshistoriska museer