JuST Nu - nummer 5 2016

[15 december 2016] Så här innan jul och ledigheter vill vi passa på att uppdatera alla medlemmar om årets lönerevision. Vi har kontinuerligt informerat alla arbetsplats-ombud under november och december så att de ska kunna svara på frågor om läget men för att försäkra oss om att alla ska veta hur vi ligger till, kommer här en sammanställning. Vi har även omförhandlat det lokala omställningsavtalet inför 2017. Det kan du också läsa mer om nedan.

Lönrevisonen

När det centrala avtalet var klart kunde vi begära central konsultation, vilket innebar att vi tillsammans med Ag på CSN träffade de representanter från Arbetsgivarverket och OFR/S P O, som tecknade det centrala RALS avtalet för oss. Orsaken till att vi begärde konsultation var att vi länge upplevt att Ag och vi pratar förbi varandra när det gäller lönefrågor.

Mötet med de centrala parterna skedde den 17 november. Syftet med detta var att få en större delaktighet, tydlighet och transparens i löneprocessen.

Vid konsultationen fick vi bekräftat att även de centrala parterna såg bristerna i dialogen. Det i sin tur resulterade i att vi fick till uppgift att gå hem och tillsammans läsa de paragrafer som handlar om lönekriterier och lönebilder m.m. Det är dessa paragrafer som styr rätten för alla medlemmar att veta på vilka grunder lönen sätts och hur man kan påverka sin lön på kort och lång sikt. Det är också här avtalet formulerar hur viktigt det är med en bra dialog och samsyn i löneprocessen.

Detta stärkte oss i vår övertygelse om att det är nödvändigt att vi grundligt diskuterar dessa frågor tillsammans med Ag och att vi gör allt vi kan för att få en bra dialog och ett inflytande över lönesättningen på vår myndighet, även om vi alla får vänta extra länge på den nya lönen den här revisionen.

Igår, den 14 december, kunde Ag träffa oss för vidare diskussioner. Det var ett bra möte där vi började diskutera vår respektive syn på dessa frågor som vi hoppas kunna slutföra vid nästa möte den 11 januari. Vi hann även börja titta på några lönebilder men här anser vi att vi behöver göra en djupare analys inom ett fåtal områden. Därefter kan vi teckna ett lokalt RALS avtal och sätta igång 2016 års lönerevision.

Vi kommer däremot redan nu i ett särskilt utskick att fråga om val av förhandlingsform för att snabba på processen. Svar på det vill vi ha till den 4 januari. Detta för att cheferna ska kunna börja planera in de lönesättande samtalen.

De medlemmar som väljer kollektiv förhandling kommer därefter att få en löneenkät att fylla i som vi vill ha tillbaka så snart som möjligt då datum för kollektiva förhandlingar inte är klart i dagsläget.

Vi gör dessa åtgärder trots att lokala avtalet inte är klart för att påskynda lönerevisionen så mycket vi kan från vår sida.

Lokalt omställningsavtal

Förra året tecknade vi ett nytt lokalt omställningsavtal som vi skrev om i JuST nu i december förra året. Eftersom vi valde att teckna det avtalet för ett år, har vi nu omförhandlat det. Det nya avtalet gäller också ett år. Att vi tecknar så korta avtal beror på att vi vill säkerställa hur vi använder våra gemensamma omställningspengar.

Under 2016 har det bara kommit in ett par ansökningar vilket innebär att nästan hela 2016 års avsatta pengar har förts över till 2017. Det finns alltså pengar att söka för den som behöver komplettera sin kompetens för att på ett bra sätt kunna möta myndighetens framtida behov eller för att behålla sin anställningsbarhet även utanför myndigheten. Mer information om vilka möjligheter avtalet ger och hur man ansöker hoppas vi läggs ut på Centralen inom kort.

Avtalsrörelse 2017

Trots att vi inte hunnit påbörja vår lönerevision för 2016 så startar redan avtalsrörelsen för 2017. Det blev ju ett kort avtal denna gången, ett år, därför har Förbundet redan påbörjat insamling inför tecknandet av nästa års avtal. Alla medlemmar kan därför gå in på st.org och lämna synpunkter på vad som är viktigast att bevaka och kämpa för i nästa avtal, gör det!

Till sist…

… vill vi tacka alla medlemmar för allt stöd och förståelse i vårt arbete med årets lönerevision och önskar alla En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

/Förhandlargruppen