Klubb ST inom Arbetsförmedlingen/Sektion Syd/Riksklubben Eures