Klubb ST inom Arbetsförmedlingen/Sektion Stockholm Gotland/Klubb Sydöstra