Klubb ST inom Arbetsförmedlingen/Sektion Nord/Klubb Jämtland Härjedalen