Klubb ST inom Arbetsförmedlingen/Sektion Nord/Jämtland Härjedalen