Sektion ST inom Arbetsförmedlingen/Västra Svealand

Sektionens verksamhetsområde är Dalarna, Värmland och Örebro. ST är ett medlemsnära fack vilket innebär att på varje arbetsplats eller sektion finns det ett arbetsplatsombud eller förtroendevald som företräder dig som medlem vid t.ex. samverkan med chef. Sektionsstyrelsen för västra Svealand väljs av ombud från enheterna på ett representantskapsmöte. Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare. Sektionsstyrelsen jobbar på uppdrag av medlemmarna på marknadsområdesnivå.

Styrelsen

Helena Törling

Helena Törling

Ordförande
0104870424
Johan Eklund

Johan Eklund

Vice ordförande
010-486 24 24