Sektion ST inom Arbetsförmedlingen/Småland-Blekinge

Välkommen till Sektion Småland Blekinge!

Sektionens verksamhetsområde är Småland och Blekinge.

ST är ett medlemsnära fack vilket innebär att på varje arbetsplats eller sektion finns det ett arbetspatsombud som företräder dig som medlem vid t.ex. samverkan med sektionschef.
I Småland och Blekinge har vi också klubbar som företräder alla STs medlemmar på en enhet. Klubbarna finns på enheterna AF Jönköping, AF Växjö, AF Värnamo, AF Västervik och AF Nässjö.
På enheterna AF Kalmar samt AF Blekinge har vi huvudarbetsplatsombud som företräder medlemmarna på enhetsnivå.

Sektionsstyrelsen för Småland Blekinge väljs av ombud från enheterna på ett representantskapsmöte. Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter samt 4 ersättare.
Sektionsstyrelsen jobbar på uppdrag av medlemmarna på marknadsområdesnivå.

Styrelsen

Cathrine Almqvist Schön

Cathrine Almqvist Schön

Ordförande
010-486 93 32
Håkan Ahlin

Håkan Ahlin

Vice ordförande
010-4860114