Pappa och son planterar krukväxt

ST byter försäkringsbolag

Sedan 1 januari 2020 är Folksam nytt försäkringsbolag för Fackförbundet STs medlemsförsäkringar. Här hittar du vanliga frågor och svar om flytten.

Har du fler frågor om dina försäkringar?

Du når Folksams kundtjänst på 0771-950 950. Du kan också läsa mer om dina medlemsförsäkringar på folksam.se/st.

Till Folksam

Varför har Fackförbundet ST bytt försäkringsbolag?

Vi ser regelbundet över våra avtal för att våra medlemmar ska få så bra villkor som möjligt. För de flesta av STs medlemmar innebär det nya avtalet med Folksam lägre försäkringskostnader och bättre villkor.

Vilka försäkringar berörs av flytten?

Du som tidigare haft någon eller några av nedanstående medlemsförsäkringar hos Trygg-Hansa har under hösten blivit erbjuden att fortsätta med motsvarande alternativ hos Folksam. Om du medförsäkrat dina familjemedlemmar berörs också deras försäkringar av flytten.

 • Olycksfallsförsäkring med extra stöd
 • Händelseförsäkring för vissa diagnoser
 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjukkapitalförsäkring
 • Barnförsäkring med Familjehjälpen
 • Seniorlivförsäkring
 • Seniorolycksfallsförsäkring

Vid årskiftet flyttades även vår inkomstförsäkring – som ingår automatiskt för alla medlemmar i Fackförbundet ST – till Folksam.

Finns det försäkringar som blir kvar i Trygg-Hansa?

Det är bara ovanstående försäkringar (gruppförsäkringar) som berörs av flytten. Om du tecknat försäkringar i Trygg-Hansa som inte är gruppförsäkringar kommer dessa att vara kvar i Trygg-Hansa även efter 1 januari 2020. Det kan vara försäkringar som du tecknat helt på egen hand eller till rabatterat pris som ST-medlem, till exempel hemförsäkring och bilförsäkring.

Vill du samla alla dina försäkringar hos samma försäkringsbolag behöver du själv säga upp dina försäkringar i Trygg-Hansa och teckna motsvarande försäkringar hos Folksam. På folksam.se/st kan du läsa mer om Folksams utbud för dig som ST-medlem.

Behöver jag göra någonting?

Du som själv valt vem som ska få ersättning från din livförsäkring

Har du tidigare själv anmält till Trygg-Hansa vem som ska få ersättning från din livförsäkring? Då behöver du kontakta Folksam för att det ska fortsätta vara så också i fortsättningen. Ring Folksam på 0771-950 950 så hjälper de dig.

När fick jag mitt försäkringsbesked från Folksam?

Ditt försäkringsbesked skickades med post i november. I ditt försäkringsbesked ser du vilka försäkringar du har och vilka de viktigaste nyheterna är.

Jag har inte fått någon faktura från Folksam. Vad ska jag göra?

Om du har en digital brevlåda (till exempel Kivra) kan din faktura ha skickats dit. Om du inte fått någon faktura vare sig med vanlig post eller digitalt, ring Folksam på 0771-950 950.

Kommer jag att ha ett lika bra försäkringsskydd som tidigare?

Ja. Ditt försäkringsskydd kommer att vara lika bra som eller bättre än tidigare, men det är viktigt att du läser igenom foldern Nyheter om dina personförsäkringar som skickades tillsammans med försäkringsbeskedet.

  Kommer även mina barn att ha ett lika bra försäkringsskydd som tidigare?

  Ja. Den nya barngruppförsäkringen kommer att ge bättre ersättning och omfatta alla sjukdomar, men med en begränsad omfattning för psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning, kromosomavvikelse och obesitas (fetma).

  Hos Folksam har varje barn i familjen en egen försäkring och du kommer behöva betala en premie för varje barn. Läs mer om vår nya barnförsäkring här.

  Jag har inte blivit fakturerad för alla barn i familjen. Har något blivit fel?

  Nej, du kan vara lugn. Innan Folksam stämt av att de har rätt uppgifter om ditt eller dina barn har de valt att bara ta betalt för ett barn. Du kommer snart att få ett brev från Folksam med mer information. Fram till dess kan du känna dig trygg med att samtliga barn som tidigare omfattades av Trygg-Hansas barnförsäkring nu är försäkrade hos Folksam.

  Vad händer med mitt pågående ärende hos Trygg-Hansa?

  Om du redan har anmält en skada eller en sjukdom till Trygg-Hansa så fortsätter de att ta hand om ärendet även efter att försäkringen har flyttats till Folksam.

  Vad händer med mitt pågående ärende i inkomstförsäkringen?

  Om du redan har anmält att du är arbetslös till Bliwa så fortsätter de att ta hand om ärendet även efter att försäkringen har flyttats till Folksam. Om arbetslösheten upphör men du blir arbetslös på nytt efter 1 januari 2020 och fortsätter med din tidigare ersättningsperiod från a-kassan, kommer Folksam att hantera ditt ärende för resterande ersättningsperiod.

  Om du inte varit arbetslös tidigare men blir det efter 1 januari 2020 ska du anmäla ditt ärende till Folksam.