ST byter försäkringsbolag

Du som genom ditt medlemskap i ST har gruppförsäkringar i Trygg-Hansa kommer från och med 1 januari 2020 i stället att ha ett liknande skydd hos Folksam. Även inkomstförsäkringen – som ingår automatiskt för alla medlemmar – flyttas till Folksam.

Den här informationen gäller dig som blev yrkesverksam medlem eller doktorandmedlem i ST före 1 september 2019.

Varför byter ST försäkringsbolag?

För att förbättra för dig som medlem. Det nya avtalet med Folksam kommer för de flesta av STs medlemmar att innebära lägre försäkringspremier och ett starkare försäkringsskydd. Att du kommer kunna vända dig till ett och samma försäkringsbolag kommer också att underlätta för dig som medlem.

Vad är en gruppförsäkring?

En gruppförsäkring är en försäkring där en gruppföreträdare, i det här fallet ST, kommit överens om ett gruppavtal med försäkringsbolaget. Du som blev medlem i ST före 1 september 2019 kan ha en eller flera av följande gruppförsäkringar hos Trygg-Hansa:

 • Olycksfallsförsäkring med extra stöd
 • Händelseförsäkring för vissa diagnoser
 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjukkapitalförsäkring
 • Barnförsäkring med Familjehjälpen
 • Seniorförsäkring

Alla medlemmar i ST har dessutom en gruppinkomstförsäkring i Bliwa.

Vilka av mina försäkringar kommer jag i fortsättningen att ha i Folksam?

Alla gruppförsäkringar som du har genom ditt medlemskap i ST kommer den 1 januari 2020 att ersättas av liknande försäkringar hos Folksam. Om du har medförsäkrade familjemedlemmar kommer även deras försäkringar att flyttas.

Behöver jag göra någonting?

Flytten sker automatiskt, men det finns två situationer där du själv behöver göra någonting:

Du har skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande och vill behålla det

Om du har skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande i din grupplivförsäkring i Trygg-Hansa gäller det inte från 1 januari 2020. Ersättningen från den nya livförsäkringen går i stället i första hand till din make, maka, registrerade partner eller sambo, i andra hand till dina arvingar. Om du vill ha det på något annat sätt behöver du kontakta Folksam.

Du har en pågående sjukskrivning och får ersättning från din sjukförsäkring

Om du har en pågående sjukskrivning och får ersättning från din sjukförsäkring behöver du göra det här:

 1. Teckna en fortsättningsförsäkring hos Trygg-Hansa. Kontakta Trygg-Hansa så snart som möjligt och ansök om en fortsättningsförsäkring hos dem. Annars kan de inte fortsätta betala ut din ersättning.
 2. Ring Folksam. Så länge du är sjukskriven och får ersättning från din försäkring i Trygg-Hansa behöver du inte betala premien för sjukförsäkringen du fått i Folksam. Kontakta Folksam så hjälper de dig.
 3. Kontakta Folksam när du blir frisk och inte längre får ersättning från Trygg-Hansa. De kommer då att aktivera din sjukförsäkring och skicka ett försäkringsbesked och en faktura.

Finns det försäkringar som blir kvar i Trygg-Hansa?

Ja. Om du tecknat försäkringar i Trygg-Hansa som inte är gruppförsäkringar kommer dessa att vara kvar i Trygg-Hansa även efter 1 januari 2020. Det kan vara försäkringar som du tecknat helt på egen hand eller till rabatterat pris som ST-medlem, till exempel hemförsäkring och bilförsäkring.

När kommer mitt försäkringsbesked från Folksam?

Det kommer i november. I ditt försäkringsbesked ser du vilka försäkringar du har och vilka de viktigaste nyheterna är. Då får du även information om hur du betalar försäkringen. Om du vill betala via autogiro kan du anmäla det då.

Kommer jag att ha samma försäkringsskydd som tidigare?

Ja. Ditt försäkringsskydd kommer att vara detsamma som eller bättre än tidigare, men det är viktigt att du läser igenom foldern Nyheter i dina personförsäkringar som kommer att skickas tillsammans med försäkringsbeskedet.

  Kommer även mina barn ha samma försäkringsskydd som tidigare?

  Om du i dag har en barngruppförsäkring hos Trygg-Hansa ingår alla barn i familjen i en och samma barnförsäkring. Efter årsskiftet kommer varje barn att ha en egen försäkring och du kommer behöva betala en premie för varje barn. Barnförsäkringen kommer nu även att ge bättre ersättning och omfatta alla sjukdomar, men med en begränsad omfattning för psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem, sensorieneural hörselnedsättning, missbildning, kromosomavvikelse och obesitas (fetma).

  Vad händer med mitt pågående ärende hos Trygg-Hansa?

  Om du redan har anmält en skada eller en sjukdom till Trygg-Hansa så fortsätter de att ta hand om ärendet även efter att försäkringen har flyttats till Folksam.

  Vad händer med mitt pågående ärende i inkomstförsäkringen?

  Om du redan har anmält att du är arbetslös till Bliwa så fortsätter de att ta hand om ärendet även efter att försäkringen har flyttats till Folksam. Om arbetslösheten upphör men du blir arbetslös på nytt efter 1 januari 2020 och fortsätter med din tidigare ersättningsperiod från a-kassan, kommer Folksam att hantera ditt ärende för resterande ersättningsperiod.

  Om du inte varit arbetslös tidigare men blir det efter 1 januari 2020 ska du anmäla ditt ärende till Folksam.