Grupp av människor samarbetar

Samtal om nyorientering i yrkeslivet

Ta hjälp av en jobbexpert när du vill ta reda på vad nästa steg är för dig. Du får ett bollplank angående ditt jobbliv, ditt jobbsökande eller din professionella utveckling - med fokus på att göra någonting nytt. Tjänsten ingår kostnadsfritt i ditt medlemskap (ordinarie pris 600 kr).

Använd alla tjänster hos Go Monday kostnadsfritt – 1 gång per år!

Våra karriärtjänster sköts av vår samarbetspartner Go Monday! Att boka är enkelt och ingår kostnadsfritt i ditt medlemskap. Du kan använda alla tjänster hos Go Monday 1 gång per år.  

Vad kan jag förvänta mig av samtalet?

En jobbexpert ger råd, svarar på frågor och kan utmana dig att tänka i nya banor och prova nya angreppssätt vad gäller din nuvarande jobbsituation.

Jobbexperten kan ge ett utifrånperspektiv på en situation, utmaning eller ett problem som du står inför. Det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. 

Observera att detta är rådgivning och bollplank, inte coachning. Exempel på frågor som du kan få hjälp med i ett samtal: 

  • Jag vet vart jag vill, men hur ska jag ta mig dit?
  • Hur vet jag om jobbet jag blivit erbjuden är rätt för mig?
  • Jag är trött på det jag gör och vill testa något nytt, men vad?

Så går det till

  1. Beställ en kod som du använder som betalning vid bokningen. 
  2. Du bokar ett samtal snabbt och enkelt. Välj en tid som passar dig och beskriv kort vad du behöver hjälp med. Det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.
  3. Jobbexperten ringer upp dig på utsatt tid för att hjälpa dig vidare. Ett samtal pågår i ca 20 minuter. Sitt gärna avskilt och ha gärna papper och penna för att anteckna.
  4. Efter samtalet får du en utvärdering där du kan berätta vad du tyckte. Om du vill, kan du också ställa följdfrågor till våra jobbexperter via e-post.

    Boka samtal hos Go Monday här