Utbildningar samarbetspartners

Utbildningar samarbetspartners

Fackliga akademin, Sensus och Partsrådet är STs samarbetspartners och erbjuder utbildningar och seminarier för STs medlemmar och förtroendevalda.

Fackliga Akademin

Fackliga Akademi inom TCO utvecklar och genomför fackliga vidareutbildningar för förtroendevalda och anställda inom TCO-förbunden. De flesta av våra kurser gör vi i samverkan med universitet och högskolor. Då ger de också högskolepoäng.

När du ansöker till de här utbildningarna vänder du dig till din avdelning inom ST för eventuella kostnader då STs förbund inte står för dessa.

Återkommande utbildningar är Arbetsmiljö i det nya arbetslivet (7,5 hp) och Arbetslivets juridik (15 hp)

Läs mer här

Partsrådet

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, Partsrådet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O samt Saco-S och Seko. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma kärnfrågor som de centrala parterna fastställt i kollektivavtal.

På Partsrådets hemsida hittar du bl a arbetsmiljöutbildningar, verktyg för bättre arbetsmiljö samt partsgemensamma seminarier

Läs mer här

Sensus

Genom Sensus kan du gå en grundutbildning i arbetsmiljö som är framarbetad ihop med ST. Som ST-medlem har du också 12 procent rabatt på Sensus diplomutbildningar. När det gäller arbetsmiljöutbildningen är det främst din arbetsgivare du vänder dig till för eventella kostnader då STs förbund inte står för dessa.

Läs mer här