Så kan du bidra till ett inkluderande arbetsliv

Det finns mycket du själv kan göra för att bidra till en arbetsplats där alla har lika villkor och rättigheter. Därför vill vi bjuda på några tips om hur du och dina kollegor kan göra er arbetsplats mer jämställd.

Fackförbundet ST arbetar för ett öppet och inkluderande arbetsliv där alla är välkomna. Vi vill ha arbetsplatser där alla känner sig trygga och inte utsätts för trakasserier eller diskriminering på grund av sin sexuella läggning, sin könsidentitet och sitt könsuttryck. För att nå dit krävs en hel del arbete.

Vi kan alla hjälpas åt att skapa ett inkluderande arbetsliv där både du och din kollega mår bra. Vi är varandras arbetsmiljö.

5 tips för en mer jämställd arbetsplats

 • Stötta varandra
  Var solidariska och hjälp varandra att säga ifrån om någon behandlas illa.

 • Skämta inte på varandras bekostnad
  Att ”kunna skämta om allt” och ha ”högt i tak” innebär ofta att skämten är på någons bekostnad och att någon riskerar att exkluderas.

 • Tänk på hur du uttrycker dig
  Använd könsneutrala ord som exempelvis partner i samtal med kollegor.

 • Undvik att dela upp grupper utifrån kön,
  till exempel vid gruppaktiviteter eller bordsplacering.

 • Det är ingen skyldighet att berätta allt om sig själv
  Respektera kollegors gräns mellan professionellt och privat jag.

Vill du ha större möjlighet att påverka? Bli förtroendevald!

Engagemang är en av de viktigaste förutsättningarna när en vill förändra något. Är du en person som gärna tar dig an att göra något åt det du inte tycker fungerar? Då är chansen stor att du skulle passa som förtroendevald!

Vad gör en förtroendevald?