Så blir du en demokratisk chef

Så blir du en demokratisk chef

En demokratisk ledarskapsstil är en svår balansgång. Samtidigt som du uppmuntrar inspel och samarbete bär du det yttersta ansvaret för verksamheten. Men vad är då fördelarna och hur lyckas du skapa förtroende och engagemang?

Ett demokratiskt ledarskap brukar uppskattas av medarbetarna och gör att fler trivs på jobbet. Många upplever också att det skapar större delaktighet och ansvarstagande hos medarbetarna.

En nyckelfaktor till att motivationen ofta är stor på en arbetsplats med en demokratisk chef är att medarbetarna känner sig delaktiga i besluten. 

Var ärlig med att du inte vet allt

Ledarens roll i ett demokratiskt perspektiv är att handleda och vägleda medarbetare som jobbar självständigt snarare än att delegera uppgifter. För att lyckas krävs ett stort mått av självinsikt. Även om du är trygg i dig själv kan din självsäkerhet sättas på prov när det dyker upp frågor som du inte har svar på. 

Den demokratiska ledaren är öppen med att hen behöver medarbetarnas inspel för att kunna lösa kniviga frågor. Därför är det viktigt att vara medveten om sina egna brister och stå för att man själv inte kan och vet allt.

Uppmuntra dialog och var öppen för andras förslag

Som demokratisk chef är det viktigt att få medarbetarnas stöd i viktiga beslut. Därför är det avgörande att du skapar en så god relation till dina medarbetare som möjligt och ser till att alla kan göra sin röst hörd. 

Ett bra sätt att etablera förtroende är att våga släppa in åsikter och vara öppen för andras förslag. Vem vet, kanske är det så att någon har ett bättre förslag än du själv?  

Tänk dock på att du inte kan ”abdikera” som chef helt och hållet. I slutändan är det du som bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför kan du aldrig ta dig friheten att skylla på gruppen när det inte blir som det var tänkt.

Delaktighet skapar engagemang 

Möjligheten att ta egna initiativ och att kunna påverka väcker engagemang hos medarbetarna. Att få vara med och fatta beslut ger positiv kraft till hela organisationen. Det demokratiska ledarskapets syfte utgår från att anställda vill göra sitt bästa genom att du låter dem påverka hur arbetet ska utformas och vilka mål ni tillsammans ska sträva efter.