Arbetsplats

Röster om att jobba på ST

Här berättar två anställa på ST om hur det är att arbeta på ST. En är internationell handläggare. den andra är central förhandlande ombudsman.

Magnus - internationell handläggare

Vad tycker du är det som gör ST unik som arbetsplats?

Jag tycker att min arbetsplats präglas av en stor grad av eget ansvar och en gemensam vilja till verksamhetsutveckling. Förnyelsen av ST pågår ständigt och jag upplever att jag som arbetstagare kan göra min röst hörd och vara en del i utvecklingen. Det som i övrigt gör att jag trivs bra är att arbetsplatsen genomsyras av stor dos engagemang, humor och människor som stöttar varandra.

Varför har du valt att arbeta på Fackförbundet ST?

Jag valde att arbeta för ST efter att jag sett många statliga arbetsplatser där människor brutits ner av arbetsrelaterad stress. ST kändes som ett förbund som verkligen ville kämpa för bättre arbetsvillkor. Jag introducerades till ST först som medlem och därefter förtroendevald innan jag sökte jobb på kansliet.

Vad gör du en normal arbetsdag?

Innehållet i mina arbetsdagar är väldigt varierat men består av tre huvudsakliga teman; Planering och uppföljning i fält, kommunikation och administration.

Jag reser en del till de länder där ST har projekt för att planera, utvärdera och följa upp verksamheterna. Det innebär långa arbetsdagar där människor med olika språk, kultur och referensramar under tidspress måste lyckas enas om problemformuleringar, strategier och därefter arbeta målmedvetet med lösningar.

Ofta sker det internationella fackliga arbetet miljöer där fackförbunden saknar ekonomiska resurser, personal och rättigheter för arbetstagarna. Det innebär att det krävs både tålamod och lyhördhet för att lyckas.

Jag arbetar också med att kommunicera om det internationella arbetet, dels i skrift och dels via fysiska möten på seminarier, arbetsplatser och lärosäten där man vill veta mer om STs internationella arbete. Jag har också en löpande kommunikation med kollegor på andra förbund i Sverige och många Skypemöten med våra internationella partners.

Slutligen innebär arbetet en hel del administration kopplat till hanteringen av projektansökningar och styrdokument för det internationella arbetet.

Vad är det som är mest stimulerande med ditt arbete?

Jag träffar många härliga och engagerande människor som befinner sig i olika länder men som alla gemensamt kämpar på för en bättre värld och ett humanare arbetsliv, det ger mig energi!

Marita – Central ombudsman

Jag arbetar som central ombudsman på Fackförbundet STs förhandlingsenhet.

Jag är otroligt stolt över att arbeta i en facklig organisation som är arbetsplatsnära i och med alla våra förtroendevalda ute på våra arbetsplatser. Dessa förtroendevalda är förbundets trupper och muskler. Dessa förtroendevalda kan arbetsplatsen med dess lokala avtal, närhet till medlemmarna och kan på så sätt påverka på ett sätt som ingen annan kan.

Vi som ombudsmän är till för våra förtroendevalda. Vi ska utbilda, coacha, stötta, ibland företräda och teckna alla centrala avtal. Jag är stolt över att arbeta i en facklig organisation som låter alla vara med, en arbetsplats – ett fackförbund. Jag är stolt över att arbeta i en facklig organisation som är partipolitiskt obunden men som tar ställning i politiska frågor.

Mitt arbete går ut på att i huvudsak se till att våra centrala förhandlingar/avtal landar väl utifrån det våra medlemmar ute på våra arbetsplatser tycker är viktigt. Eftersom arbetsmiljö ingår som mitt sakområdesansvar så ingår jag i olika styrgrupper både inom statliga arbetsplatser och våra statligt ägda bolag gällande organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är viktigt och jag brukar säga att allt fackligt arbete handlar i grunden om arbetsmiljö. Till och med en felaktig lönesättning kan vara/bli ett arbetsmiljöproblem.

Det bästa med att arbeta på ST är att vi som fackförbund kan och gör skillnad. Varje medlem vi hjälper, vad det än må vara - enskilt eller i kollektivet, är en seger.