Kollegor som har möte

Varsel och uppsägning - så går det till

Det här är en översikt av händelseförloppet när en arbetsgivare ska minska antalet anställda. Här går vi igenom processen, dina rättigheter och vilka trygghetsavtal som du omfattas av.

Observera att det inte är heltäckande information. Ta därför alltid kontakt med ditt fackliga ombud om du har specifika frågor utifrån den information du fått på din arbetsplats.

Först ska en riskbedömning göras

När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren göra en bedömning av riskerna för ohälsa eller olycksfall som behöver åtgärdas, en så kallad riskbedömning. Det här görs tillsammans med skyddsombud. 

Varsel och förhandling 

Arbetsgivaren informerar/varslar facket om att de planerar förändringar, i det här fallet betyder det neddragning eller minskning av antalet anställda. Sedan kallar arbetsgivaren facket till förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL) om förändringen och konsekvenserna för organisationen och dess medarbetare.

På förhandlingen diskuteras följande: 

  • var, när och hur kommer förändringen att ske?  
  • vilken tidsplan finns?  
  • hur ska övertaligheten lösas? Vilka ”naturliga avgångar” finns? T.ex. pension mm.
  • kan uppsägningar undvikas?  

För dig som jobbar på myndighet

Turordningsavtalet – ”TurA-S” - kollektivavtal inom Arbetsgivarverkets avtalsområde

Arbetsgivaren och facket ska också förhandla om indelning i turordningskretsar enligt TurA-S. Det är ett avtal om turordning för arbetstagare hos staten. Avtalet reglerar turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist i statliga myndigheter och kompletterar Lagen om anställningsskydd.

Utgångspunkten är att varje turordningskrets ska omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på orten.  

När turordningen ska fastställas bland de anställda i respektive turordningskrets så är det den sammanlagda anställningstiden i staten som räknas. 

För dig som jobbar i bolag

Så fastställs turordning inom statliga bolag enligt lagen om anställningsskydd (LAS)

När antal anställda ska minskas ska uppsägningar ske enligt turordning. Anställda med längst anställningstid har företräde gentemot de med kortare anställningstid. Med andra ord, principen sist in först ut gäller generellt, även om det i vissa fall kan finnas undantag. 

Grundförutsättningen är att den anställde är kvalificerad för de jobb som finns kvar. En anställd som inte är tillräckligt kvalificerad för tjänsterna som finns kan då sägas upp före en kollega med kortare anställningstid. 

Arbetsgivaren ska sammanställa en lista enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Syftet med listan är att ange i vilken ordning anställda ska bli uppsagda. Detta ska förhandlas enligt medbestämmandelagen (MBL).

Möjligheten till omplacering ska prövas innan uppsägning

Arbetsgivaren är skyldig att före uppsägning försöka omplacera till andra lediga tjänster som den anställde har tillräckliga kvalifikationer för. Skyldigheten att omplacera gäller hela arbetsplatsen. 

Omställnings- och trygghetsavtal – få nytt jobb snabbt!

Genom avtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund sätter arbetsgivare in pengar årligen för så kallat omställningsstöd. Det är till för att hjälpa dig att snabbt hitta nytt jobb om du sägs upp. Vilket avtal du omfattas av beror på vilket avtalsområde din arbetsplats tillhör. 

De flesta statliga myndigheter kan söka stöd av Trygghetsstiftelsen och du som jobbar inom ett bolag kan söka stöd av Trygghetsrådet

För dig som jobbar på myndighet

Omställningsavtalet och anmälan till Trygghetsstiftelsen 

Arbetsgivaren och facket förhandlar om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Uppsägningsbesked ska alltid lämnas skriftligt till dig som berörs. Arbetsgivaren ska också lämna information till dig om dina rättigheter och skyldigheter enligt omställningsavtalet samt anmäla detta till Trygghetsstiftelsen.   

Även du som haft tidsbegränsade anställningar i minst två år i följd hos samma arbetsgivare ska anmälas till Trygghetsstiftelsen. 

Förmåner enligt omställningsavtalet och Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen administrerar det statliga omställningsavtalet och om du blir av med ditt jobb kommer du att få en kontaktperson att vända dig till på Trygghetsstiftelsen. Läs mer om detta hos Trygghetsstiftelsen.  

En förmån är att du kan få längre uppsägningstid. Du som varit anställd i minst 10 år kan få uppsägningstid på 12 månader.

Vid beräkning av uppsägningstid räknas all anställningstid i staten. 

Du har möjlighet att vara tjänstledig med lön för att genomföra omställningsaktiviteter som du planerat tillsammans med Trygghetsstiftelsen.  Det finns också möjlighet till a-kasseförstärkning utöver ersättningen från a-kassan och inkomstförstärkning vid ny anställning med lägre lön.  

För dig som jobbar i bolag

Stöd till nytt jobb genom Trygghetsrådet 

Precis som att medarbetare på myndigheter kan få stöd till nytt jobb genom Trygghetsstiftelsen, så finns Trygghetsrådet för dig inom statligt bolag. Om du blir uppsagd kan du bland annat få stöd i form av coachning för att få nytt jobb, studieersättning eller hjälp att få ut avgångsersättning. 

Läs mer om vilken hjälp du kan få på Trygghetsrådet hemsida.

Gör anspråk på företräde vid återanställning (för dig inom statligt bolag)

Glöm inte att du kan ha rätt till företräde vid återanställning inom samma verksamhet. Företrädesrätten gäller upp till 9 månader efter att din anställning avslutats. Förutom att tillräckliga kvalifikationer krävs för den nya tjänsten behöver du ha jobbat mer än 12 månader inom de senaste 3 åren. Viktigast av allt är du gör anspråk på din företrädesrätt skriftligen

A-kassa - tänk på detta 

  • Om du inte har koll, så är det bra att kontrollera att du är medlem både i Fackförbundet ST respektive STs a-kassa (eller annan a-kassa). Det är två skilda medlemskap. Här hittar du information om STs a-kassa.   
  • Om du inte omfattas av omställningsavtalet och a-kasseförstärkning kan du vara berättigad till ersättning från STs inkomstförsäkring som komplettering till ersättningen från a-kassan. Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet hos Fackförbundet ST. 

Har du frågor?

Som medlem i ST har du alltid någon att vända dig till med dina frågor om dina rättigheter i arbetslivet. Ta gärna kontakt med ditt lokala fack eller vår medlemsrådgivning ST Direkt så hjälper vi dig. Telefon: 0771-555 444 eller e-post stdirekt@st.org

Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.