Du kan påverka din lön

Du kan påverka din lön! Ta reda på vad som är viktigt på arbetsplatsen, vad som värdesätts – och var tydlig om vad du kan, vad du gör och hur du bidrar till att nå verksamhetsmålen. Var också beredd att utveckla din kompetens för att möta framtida verksamhetsbehov.

Det bästa är om du har en långsiktig plan för din löneutveckling. En plan som både handlar om hur du argumenterar för en bra löneförhöjning och om hur du kan utvecklas vidare i arbetet.

Dialog om din lön

Lönesamtalet är viktigt när du ska påverka din lön. Där beskriver du vad du faktiskt gör och hur ditt arbete har förändrats. Du kanske har tagit på dig nya arbetsuppgifter eller utvecklat ditt sätt att arbeta. Relatera både till målen för verksamheten och till lönekriterierna.

Här kan du läsa mer om hur du förbereder och genomför ett samtal om lön och om de olika funktioner detta samtal kan ha.

Kompetens för jobbet

En del av de idéer om kompetensutveckling som kommer upp i lönesamtalet kan du ta tag i på egen hand med stöd av exempelvis dina arbetskamrater och deras kunnande och erfarenheter.

Andra gånger krävs särskilda insatser. Då behöver du påpeka det i ditt nästa utvecklingssamtal så att tid och pengar avsätts för din kompetensutveckling.

Tänk på att kompetensutveckling inte alltid behöver vara att gå på kurs. Du kan utvecklas i arbetet även på annat sätt, exempelvis genom att göra studiebesök eller ”prya” inom andra verksamheter.

Byta jobb

Ett sätt att påverka din lön är också att byta jobb. Det är inte det enklaste sättet, men kan ge bra utdelning. Ska det lyckas krävs förstås att du har sett till att din kompetens fortfarande är aktuell och attraktiv på arbetsmarknaden.

Var med och diskutera!

Samtalet om lön är bara en av många delar i lönearbetet på arbetsplatsen.

Det lokala facket och arbetsgivaren måste också komma överens om exempelvis

  • vad som ska ge utslag i lönekuvertet (lönekriterierna)
  • vilka lönerelationer som ska finnas på arbetsplatsen (lönestrukturen).

Dina fackliga företrädare behöver då veta vad du och övriga medlemmar tycker.

Delta i samtalen på arbetsplatsen inför löneöversynen. Var med och påverka din lön!