Aktuella frågor

Publicerad: 2022-04-06

Här hittar du information kring aktuella frågor som har betydelse för våra medlemmars villkor och som Fackförbundet ST därmed vill uppmärksamma.

Under många år har reformer utformade efter näringslivet blivit standard inom staten. Arbetssätt anpassas efter resultatfokus, produktivitet och kundorientering. Den lagstadgade rätten att kritisera och förbättra sin arbetsplats urholkas, och staten blir mer och mer lik ett företag.

Men staten ska vara något annat. Där den som behöver ett nytt jobb får hjälp, där den som blir sjukskriven kan hitta tillbaka. Till ett nytt liv eller en ny utbildning. Det statliga uppdraget är unikt, dess särart måste skyddas och hyllas. Det är så, och bara så, statsanställda kan utföra sitt uppdrag i demokratins tjänst.

För staten är inget företag.

Därför vill Fackförbundet ST, det största facket inom statlig verksamhet med drygt 98 000 medlemmar, lyfta fram några specifika frågor som belyser statens egenart. 

Alltfler statligt anställda vittnar om svårigheter med att påpeka brister på sin arbetsplats. Att deras yttrandefrihet på så sätt inskränks riskerar att mynna ut i att en farlig tystnadskultur breder ut sig inom staten.

Pandemin och det försämrade säkerhetsläget i Europa har påmint oss alla om hur viktig statens roll är i att säkerställa leveransen av samhällsviktig service och kritisk infrastruktur. Ett kärnuppdrag som rimmar illa med en verklighet där besparingar är legio och som det statliga produktivitetsavdraget förkroppsligar.

Tjänstemannaansvaret