Anna praktiserar på Statskontoret

Praktik i staten - hur är det?

Som en del av sin utbildning i statskunskap på Uppsala universitet har studentmedlemmen Anna Svensson praktik på Statskontoret.

Här berättar Anna hur hennes utbildning hjälper henne som statlig utredare, vad hon lärt sig av att jobba som studentinformatör för ST och på vilket sätt hon haft nytta av sitt studentmedlemskap i ST. 

Hej Anna, vem är du?

Jag har pluggat på Uppsala universitet sedan höstterminen 2013. Till sommaren 2018 är jag äntligen klar. Då kommer jag att ha en masterexamen i statskunskap. 

Jag har ett personligt engagemang för jämställdhetsfrågor. Under min grundutbildning valde jag därför att läsa genusvetenskap. För mig har det betytt mycket, i min roll som statsvetare, att ha ett uttalat fokus. Därmed har jag haft en tydlig ingång när jag har skrivit statsvetenskapliga PM om internationella relationer såväl som PM om förvaltningspolitisk styrning.

Du praktiserar som statlig utredare på Statskontoret, vad gör en statlig utredare?

Det varierar beroende på vilken statlig arbetsplats du arbetar på. Jag tror att du måste se till myndighetens uppdrag från regeringen för att förstå vilken roll en utredare har inom myndigheten. Statskontoret gör till exempel utredningar och utvärderingar som underlag för omprövning, utveckling och effektivisering av statliga myndigheter och statligt finansierad verksamhet.

Att jobba med utredning på Statskontoret är lite som att skriva en uppsats, men med tonvikt på empiri och inte teori.

Att jobba med utredning på Statskontoret är lite som att skriva en uppsats, men med tonvikt på empiri och inte teori. Som utredare på Statskontoret får man en frågeställning från regeringen, exempelvis att man ska redovisa det resultat som satsningen på jämställdhetsintegrering har lett till på myndigheterna.

Sedan får man fundera på hur man ska gå tillväga för att få svar på just den frågan. Tonvikten i arbetet ligger på att genomföra insamling av empiri för att sedan lägga ett pussel. När man har hittat ett svar presenterar man det i en rapport som sedan presenteras för regeringen.

Vad lockade dig med Statskontoret?

Under min utbildning har jag kommit i kontakt med Statskontorets rapporter vid ett flertal tillfällen. När jag läst dem har det slagit mig att Statskontoret ofta kommer med konkreta rekommendationer och förändringsförslag.

Personer som pluggar kan säkert känna igen sig i att utbildningen många gånger handlar om att formulera relativt försiktiga slutsatser. Det som lockade med Statskontoret var då att få prova på att formulera konkreta rekommendationer. Jag tänkte att just den biten skulle vara ett givande inslag i min utbildning, eftersom jag kände att jag inte fått den delen via universitetet.

Hur har du haft användning av dina studier under praktiken?

Jag har användning av min utbildning varje dag. Hur? Det svaret ligger i min bild av vad man lär sig under en utbildning i statskunskap.

Men genom studierna lär man sig att snabbt bearbeta stora mängder text, att se mönster, att plocka ut det viktiga och att formulera det i en sammanfattande text.

Du blir såklart inte expert på allt i ämnet statskunskap när du studerar det på universitetet. Till exempel är regeringskonstellationer föränderliga och det politiska läget i omvärlden ändras konstant. Men genom studierna lär man sig att snabbt bearbeta stora mängder text, att se mönster, att plocka ut det viktiga och att formulera det i en sammanfattande text.

Man lär sig också om metodologiska vägval, tränar upp sin analytiska förmåga och lär sig att ha ett kritiskt förhållningssätt. Det är dessa kunskaper som jag har användning av varje dag på Statskontoret.

Vad har du lärt dig hittills under praktiken?

På Statskontoret är jag med i en projektgrupp som utvärderar regeringens program för jämställdhetsintegrering i myndigheter. Från dag ett var min grupp tydliga med att jag deltar i projektgruppen på samma villkor som de andra.

I vårt projekt är intervjuer och dokumentanalyser de huvudsakliga metoderna för insamling av material. Jag har därför utvecklat min förmåga i att planera och genomföra intervjuer och dokumentanalyser. Framförallt lär jag mig varje dag av de två erfarna utredarna i projektgruppen. Det är en unik möjlighet.

Vad hoppas du få med dig från praktiken till framtida yrkesliv?

Efter denna praktiktermin kommer jag att ha drygt fem månaders erfarenhet av utredningsarbete. Praktiken på Statskontoret ger mig alltså både arbetslivserfarenhet och kontakter. Min förhoppning är att det ska leda till ökade chanser för att få ett jobb i staten efter examen.

Vad har du haft för nytta av ditt studentmedlemskap i Fackförbundet ST?

Inför att jag skulle söka jobb använde jag mig av medlemsförmånerna och fick hjälp med granskning av CV och personligt brev. När jag skickade iväg mitt CV och mitt personliga brev fick jag snabbt svar. Ett konkret, jättebra tips jag fick var att lägga till en titel på mitt CV. Då lade jag till en titel i stil med ”utåtriktad statsvetare söker jobb hos er på..”.  Förhoppningsvis har det gjort så att mitt CV utmärker sig bland andra.

Att STs besök på arbetsplatser är så tydligt inriktat på staten är en fördel för mig som vill jobba inom statlig sektor.

Jag har också deltagit när ST har haft studiebesök på Folke Bernadotteakademin, Migrationsverket och Tingsrätten i Uppsala. Att STs besök på arbetsplatser är så tydligt inriktat på staten är en fördel för mig som vill jobba inom statlig sektor. Och att få en inblick i hur det skulle vara att vara anställd på exempelvis Folke Bernadotteakademin tycker jag har varit en möjlighet utöver det vanliga.

Du har jobbat som studentinformatör för ST, vad har du haft för nytta av det?

Under min tid som studentinformatör för ST har jag framförallt utvecklat min förmåga att tala inför grupper. En stor del av jobbet som studentinformatör handlar just om att informera klasser om ST, studentmedlemskapet samt karriärvägar i staten.

Jag har också fått erfarenhet av att arbeta i grupp, eftersom gruppen med studentinformatörer oftast består av två till tre studenter. Självklart är detta kvalifikationer som jag kan använda när jag ska söka jobb efter examen. Många arbetsgivare efterfrågar just förmåga att uttrycka sig i tal och förmåga att samarbeta i grupp.