STs inkomstförsäkring

Motion från Maria Bodsunder ST inom Migrationsverket och Magnus Blomqvist avdelningsstyrelsen ST inom Migrationsverket om att utöka STs inkomstförsäkring.

STs inkomstförsäkring utökas till att omfatta samma villkor som ST:s a-kassa gällande ensamstående med barn under 18 år.

STs a-kassa ger idag rätt till 300 dagar med ersättning vid arbetslöshet. Om man är ensamstående med barn under 18 år kan dessa dagar förlängas till totalt 450 dagar. STs inkomstförsäkring har idag en grundförsäkring i 150 dagar och en tilläggsförsäkring i 150 dagar. Idag har STs a-kassa cirka 2 500 ärenden per år. Under 2015 var det 95 ärenden som beviljades ersättning i 450 dagar. Under 2016 var det 44 ärenden.

Jag yrkar att STs tilläggsförsäkring utökas till 300 dagar för ensamstående medlemmar med barn under 18 år.

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen ställer sig positiva till motionärens förslag. Försäkringskommittén har fått i uppdrag att ta upp frågan med Folksam för att utreda möjligheterna och kostnaderna för att genomföra en sådan förändring som motionären föreslår.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad